Privacyverklaring MiniTolk

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe ik met persoonsgegevens om ga. Daarmee wil ik graag voldoen aan de grondbeginselen (transparantie) van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming, mei 2016). Ik respecteer  jouw privacy als bezoeker van de website www.minitolk.nl en als gebruiker van mijn diensten en producten. Ik doe mijn uiterste best die privacy te beschermen.

Bij het voortzetten van het bezoek van deze website accepteer je de gebruikersvoorwaarden in deze privacyverklaring: je accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systemen. Indien je het hier niet mee eens bent, dien je deze website te verlaten.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, zolang je de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

WAT ZIJN PERSOONSGEGEVENS?

Alle gegevens die iets over jou vertellen en gebruikt kunnen worden om jou te identificeren zijn persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan je naam, je contact- of adresgegevens en je BSN. Sommige van deze gegevens zoals etnische afkomst, geloof of een strafrechtelijk verleden zijn bijzondere persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Ik heb niet de intentie om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker van mijn websites en servers ouder dan 16 jaar is. Als je er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kun je contact opnemen via info@minitolk.nl en dan verwijder ik deze informatie. Indien er gegevens van personen jonger dan 16 jaar door mij worden verzameld zal dit altijd gebeuren met toestemming van zijn/haar ouder of voogd.

 1. Verantwoordelijkheid

MiniTolk, gevestigd in Nijverdal, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

 1. Persoonsgegevens die ik verwerk 
  MiniTolk verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten, de website bezoekt en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
 • Voor- en achternaam (indien opgegeven);
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer (indien opgegeven)
 • E-mailadres (indien opgegeven);
 • Gegevens over zwangerschapsduur (indien opgegeven);
 • Geboortedatum (bij bijvoorbeeld een Luisterkind-afstemming)
 • Gegevens over leeftijd kindje
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, het intake formulier in te vullen in correspondentie en telefonisch;
 • Locatiegegevens en IP-adres;
 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website;
 • Browser-fingerprint;
 • Internetbrowser en apparaat type;
 • Foto’s of filmmateriaal (verstuurd door cliënt en na toestemming);
 • Contactgeschiedenis.

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt. Bijvoorbeeld door een aanmelding op mijn website, inschrijving voor een dienst, het invullen van een intake voor een consult, in correspondentie en telefonisch.


 1. Hoe ik persoonsgegevens verwerk

Ik vergaar en verwerk verder op verschillende manieren:

 • Direct contact: je verstrekt persoonsgegevens door het invullen van een formulier op deze site of door communicatie via de reguliere post, telefoon, e-mail of anders, ook als je:
  • een product of dienst aankoopt;
  • je je opgeeft voor een opleiding of training;
  • je aanmeldt voor een nieuwsbrief of een publicatie aanvraagt;
  • je aanmeldt voor bepaalde marketinguitingen;
  • mij feedback geeft.
 • Indirect contact: door middel van (Facebook)pixels of analytische software worden (anonieme) gegevens bij het bezoek aan onze website opgeslagen.

Ik verwerk daarnaast foto’s. Deze foto’s zijn door mij zelf gemaakt tijdens trainingen. Deze gebruik ik om mijn content meer sfeer te geven. Daarnaast kan ik deze foto’s gebruiken in advertenties, uiteraard enkel met jouw toestemming.

Met welk doel verwerkt MiniTolk persoonsgegevens:

 • Wettelijke verplichtigen

Een klein deel van mijn verwerkingen is wettelijk verplicht. Het gaat hierbij vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan de belastingplicht te voldoen.

 • Ledenadministratie en dienstverlening

In mijn ledenadministratie houd ik alle prospects en klanten bij, met daarbij de relevante contactpersonen. Van deze contactpersonen houd ik verschillende persoonsgegevens bij om mijn (gratis) diensten en producten zo optimaal mogelijk uit te voeren. Zo houd ik contactdetails bij om:

Mijn diensten en producten (gratis en betaald) te leveren die je hebt afgenomen.
Je inschrijving en/of betaling af te handelen nadat je een product of dienst hebt afgenomen.
Je te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om de dienst uit te voeren die je hebt afgenomen.
Om je te informeren over (wijzigingen van) mijn diensten en producten die je eerder hebt afgenomen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

Om je nieuwsupdates en handige tips te sturen. Hiervoor kun je je altijd afmelden via een link in de mail.

Wil je contact opnemen? MiniTolk is te bereiken via mail, telefoon, post, Facebook en Instagram. Om dit mogelijk te maken verwerk ik ook persoonsgegevens.

 • Nieuwsbrieven en mailings

Je kunt je bij MiniTolk aanmelden voor mailinglijsten. Soms zijn deze nieuwsbrieven gepersonaliseerd op basis van bepaalde acties die je hebt ondernomen. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde campagnes over mijn producten en (gratis) diensten of aan e-mails ter herinnering van een webinar of een mail met de herhaling van het webinar. Je hebt altijd de mogelijkheid om jouw voorkeuren voor het ontvangen van nieuwsbrieven en e-mails aan te passen. Als je geen nieuwsbrieven wilt ontvangen, dan kun je je onderaan iedere mail uitschrijven.

 • Privacy waarborg

Om de audits van het Privacy Waarborg te kunnen afnemen, toesturen en beoordelen worden contactgegevens verwerkt.

 • Werving (marketing)

Om met iedereen contact te onderhouden, verwerkt MiniTolk ook van hen contactdetails en interessegebieden over de producten, zoals live trainingen op mijn locatie en (gratis) diensten, zoals een webinar. Ik verwerk persoonsgevens, bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doe ik om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Daarnaast maak ik gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via Facebook. Denk hierbij aan bijvoorbeeld ‘aangepaste doelgroepen’ op basis van het gedrag op mijn website of op basis van een e-mailadres. E-mailadressen worden aangeleverd en geanonimiseerd voor het maken van doelgroepen die ik met mijn advertenties via Facebook wil benaderen. Ik ontvang hierover vervolgens rapportages met geanonimiseerde gegevens. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Ik geef geen persoongegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wil dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun je dat bij mij aangeven. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden.

Facebook

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds advertenties van MiniTolk te zien krijgt. In dat geval val je in een algemene doelgroep waar ik mijn advertenties op richt.

 • Verbetering dienstverlening MiniTolk

Voor de verbetering van mijn dienstverlening houd ik ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld: conversioratio’s en open rates om te zien hoe relevant mijn e-mails zijn.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Persoonlijke informatie wordt nooit automatisch verzameld. Bepaalde niet-persoonlijke informatie kan worden vergaard via de standaard operatie van de internetservers. Denk hierbij aan je IP-adres. De diverse mailinglijsten, downloads, formulieren en meer vragen je informatie te geven zoals je naam en e-mailadres. Hier wordt alleen de informatie gevraagd die noodzakelijk is om je te voorzien. Persoonlijke informatie wordt nooit verkocht aan derden. 

Deze website heeft niet de intentie om bijzondere of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over bijvoorbeeld jouw ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gegevens over je gezondheid, gegevens over jouw seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, genetische of biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een natuurlijk persoon.

Bij het leveren van sommige diensten, zoals het consult, vraag ik een intake formulier in te vullen. Met de nadrukkelijke toestemming van de ouders/ voogd verwerk ik soms gegevens van de baby of het kind in de categorie bijzonder (zoals medische achtergrond en gezondheid). Deze gegevens heb ik nodig om mijn werk zo goed mogelijk te doen. Uiteraard gelden hier ook alle rechten voor de betrokkenen zoals genoemd in artikel 9.

 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
  MiniTolk verwerkt jouw persoonsgegevens met jouw toestemming voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Verzenden van de nieuwsbrief na toestemming;
 • Het informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
 • Om goederen, publicaties en (online) diensten bij je af te leveren;
 • Het analyseren van jouw (surf- en klik)gedrag op de website om daarmee (het gebruiksgemak van) deze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Ik verwerk ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

 1. Delen van persoonsgegevens met derden en geautomatiseerde besluitvorming
  MiniTolk kan op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

MiniTolk kan gebruik maken van de volgende computerprogramma’s of -systemen en/of derden:

 • Facebook – sociaal netwerk en advertentie kanaal
 • Instagram – sociaal netwerk en advertentie kanaal
 • Google
 • WordPress
 • Woocommerce
 • Wishlist
 • Moneybird
 • Mollie
 • Zoom
 • Google Analytics – om inzicht te krijgen in de bezoekers van de website
 • ActiveCampaign/MailBlue
 • Adpage
 • Consulten worden verwerkt in een tekstverwerkingsprogramma of online tool Canva en omgezet naar Adobe Acrobat en bewaard op de persoonlijke, beveiligde harde schijf.

Jouw gegevens kunnen worden verzameld en gedeeld met bovenstaande verwerkers. Een aantal verwerkers zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EEA), maar vallen dan voornamelijk onder het EU-US Privacy Shield. Dit verplicht hen zeer strikte (gecontroleerde) bescherming te bieden over persoonsgegevens.

MiniTolk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit en alleen dát wat nodig is op bovenstaande gronden, voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Neem contact met mij op via e-mail als je hier meer informatie over wilt ontvangen. 

 1. Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar
  MiniTolk bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de mailings kun je je te allen tijden uitschrijven via de knop in de aanmeldbevestiging of via de link die onder elke email staat.

Zolang je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief: 
– Voor- of achternaam
– E-mailadres 
– Eventueel reden van inschrijving (zwanger/ouder?)
Zolang je deelnemer bent aan een online cursus of klant bent in het algemeen en je je niet uitschrijft voor de nieuwsbrief: 
– Voor- of achternaam
– Adresgegevens 
– E-mailadres
-Telefoonnummer

Bij een consult:
Bewaar ik je naam en e-mailadres alsmede de intake tot drie maanden na het consult. Zo kan ik je ook nog goed helpen bij een follow-up. Het toestemmingsformulier gaat het archief in. (Persoonlijk, op print). 

Wanneer jij je uitschrijft of wanneer de consultperiode is geëindigd, worden je gegevens verwijderd uit mijn bestand. Tenzij je een klant bent of ingeschreven staat voor de nieuwsbrief, dan stuur ik je geen e-mails meer in de toekomst maar bewaar ik wel jouw factuur en klantgegevens i.m.v. mijn wettelijk verplichtingen (7 jaar) naar de Belastingdienst. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door mij verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken die ik gebruik
De website van MiniTolk maakt gebruik van cookies. Ik gebruik cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om mijn websiteverkeer te analyseren. Ook deel ik informatie over jouw gebruik van mijn site met mijn partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die je aan ze hebt verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van jouw gebruik van hun services. Bij jouw eerste bezoek aan deze website ben je al geïnformeerd over deze cookies en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting bijvoorbeeld op veiliginternetten.nl of de site van Consuwijzer.

Houd er rekening mee dat de website of delen hiervan, bij weigeren of uitzetten van de cookies, niet goed kunnen functioneren. Jouw akkoord met de cookieverklaring wordt 3 maanden onthouden, daarna wordt deze automatisch verwijderd en kun je opnieuw je akkoord geven.

Hoe ik dit precies doe, kun je lezen in mijn cookiebeleid.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account die je onder elke ontvangen email vindt. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door dit bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@minitolk.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kan ik je om specifieke persoonlijke informatie vragen. Dit ter bescherming van je privacy. MiniTolk zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. 

MiniTolk wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons . Ik ben je dankbaar als je eerst contact met mij zou willen opnemen, zodat ik de kans krijg het zo snel mogelijk voor je op te lossen.

 1. Hoe ik persoonsgegevens beveilig
  MiniTolk neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@minitolk.nl.
 2. (externe) links

Deze website kan hyperlinks naar third-party websites, plugins en applicaties bevatten. Door het klikken op links of andere connecties te maken, zou het kunnen dat je deze third parties toestemming geeft om data van jou te verzamelen. Ik heb geen controle over deze externe partijen en ik ben niet verantwoordelijk voor hun privacy verklaring. Ik raad je aan om de privacyverklaring van desbetreffende partijen goed te bestuderen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

MELDEN VAN EEN DATALEK

Wanneer er ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch een datalek plaatsvindt dan houd ik mij aan de meldplicht datalekken en meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mocht je een datalek ontdekken dan vraag ik je vriendelijk dit zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 24 uur nadat je het lek hebt geconstateerd met mij te delen door een e-mail te sturen naar info@minitolk.nl. Ik kan dan direct actie ondernemen.

AANSPRAKELIJKHEID

Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die MiniTolk verwerkt ten behoeve van de in deze overeenkomst besproken punten. MiniTolk accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.